Međunarodni transport robe

Datum objave

28.02.2017 11:47

Molimo upišite vrstu pošiljke / robe

Paleta iz Turske

Molimo upišite težinu pošiljke / robe

450 kg

Molimo upišite dimenzije pošiljke / robe

120 x 80

Molimo upišite približnu vrijednost pošiljke / robe

3000 e

Molimo upišite broj paketa

20

Koja vrsta dostave Vam je potrebna?

Zbirna / paletna,

Molimo upišite lokaciju preuzimanja pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

Istanbul

Molimo upišite lokaciju dostave pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

71000 Sarajevo

Za koliko dana želite da pošiljka stigne?

20

Da li je u pitanju uvoz ili izvoz?

Uvoz

Koju vrstu transporta želite koristiti?

Cestovni,

Koja vrsta utovara je u pitanju?

Puni utovar

Da li Vam je potrebna i distribucija robe?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana