Usluga masaže

Datum objave

28.02.2017 21:16

Imate dodati još neke informacije?

,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,