Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

28.02.2017 23:42

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Napredno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Srijeda, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

potrebna konverzacija