Škola manekena

Datum objave

01.03.2017 00:43

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

28 ili više godina

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Duže od 90 minuta

Koliko često želite pohađati školu manekena?

Više puta sedmično

Kojima danima želite pohađati školu manekena?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati školu manekena?

Između 9 -12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Imam 130 kg