Izrada suncobrana i tendi

Datum objave

01.03.2017 09:51

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada tende,

Za koju svrhu Vam je potrebna usluga?

Za privatne svrhe

Koliko suncobrana/tendi Vam je potrebno?

1

Molimo opišite detalje usluge (npr. boja, dimenzije i sl.)

17*2,7 m

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

ne