Klasična plesna škola

Datum objave

01.03.2017 13:33

Koji stil plesa želite naučiti?

Ostalo: Trbušni ,

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko imate godina?

Manje od 10 godina,