Deratizacija i dezinsekcija

Datum objave

01.03.2017 14:47

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo:

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Koja je veličina nekretnine?

50 - 100 m2

Koliko je nekretnina stara?

Od 10 - 50 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je