Profesionalni fotograf

Datum objave

01.03.2017 16:53

Za koju vrstu događaja Vam je potreban fotograf?

Rođendan

Koliko gostiju / zvanica će prisustvovati događaju?

Manje od 25

Da li je Vaš događaj na otvorenom ili u zatvorenom prostoru?

U zatvorenom prostoru

U kojim formatima želite Vaše fotografije?

Digitalnom formatu,

Koja vrsta fotografije Vam je potrebna?

Porodični portret, Umjetnički portret,

Da li će biti potrebna i obrada fotografija?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je