Obrada poljoprivrednog zemljišta

Datum objave

01.03.2017 17:04

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oranje,

Koja je veličina zemljišta za obradu?

Od 300 - 600 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno