Instrukcije iz latinskog jezika

Datum objave

01.03.2017 19:51

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite da imate instrukcije?

Od 12 - 15 h, Od 15 - 18 h, Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno