Cijepanje drva

Datum objave

01.03.2017 21:04

Imate dodati još neke informacije?

Volijobi raditi sepati driva ja sepa po metru sedese maraka ida slaze driva icepana trijec maraka to slazem driva ,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 11-3-2017,

Koliko metara je potrebno iscijepati?

10 m,