Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

02.03.2017 10:02

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Medicinski

U kojem formatu se dokument nalazi?

Printani dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana