Izgradnja novog objekta

Datum objave

02.03.2017 11:43

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Da, imam potrebne dozvole

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

200 - 300 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na tri etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

ne