Obrada podataka u SPPS-u

Datum objave

02.03.2017 13:46

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Neparametriiske testovi (hi-kvadrat, Man-Whitney, K-S, Wilcoxon),

Za koju namjenu Vam je potrebna obrada podataka?

Za naučne radove,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Svi podaci su vec uneseni u SPSS i excel. Napisana je i disertacija sa tezama i objasnjenjima. Potrebno je samo obraditi podatke i dati zakljucke. Mislim ako je to samo :-)