Uklanjanje virusa sa uređaja

Datum objave

02.03.2017 16:28

Sa kojeg uređaja želite ukloniti virus?

Kompjuter,

Za koliko uređaja želite uklanjanje virusa?

1

Da li Vam je ova usluga potrebna za lične ili poslovne svrhe?

Lična,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

nemam.