Betoniranje

Datum objave

02.03.2017 17:55

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Kompletna zamjena postojećeg betona

Šta želite betonirati?

Ostalo: Sahta za vodomjer,

Koja je približna kvadratura cjelokupnog rada

Manje od 30 m2

Koji završni radovi su potrebni?

Ostalo: Saniranje postojece sahte do stanja da ne ulijeva voda

Molimo opišite Vaš projekat u više detalja

Radi se o Sahti u kojoj se nalazi vodomjer dubina je 1,2m trenutno je tokom cijele godine puna sa vodom jer su zidovi oslabili

Vrsta Vašeg objekta

Privatna kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Radovi bi se trebali odraditi u periodu od 20.03. do 25.03.17