Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

02.03.2017 21:44

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a), Pisanje popratnog pisma (pisma motivacije),

U kojoj industriji planirate raditi?

Prodaja i marketing

Na kojem jeziku je potrean CV/popratno pismo?

BHS, Engleski,

Za koje tržište je potreban CV/popratno pismo?

Domaće

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno