Postavljanje pločica

Datum objave

02.03.2017 21:53

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ostalo: POSTAVLJANJE BEHATON KOCKA/PLOČA,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Ostalo: STAZE OKO KUĆE I JEDNA VELIKA POVRŠINA - 200 KVADRATA ,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: OKO 200 KVADRATA

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Ostalo: BEHATON

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: IBER LAUF ,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ostalo: NISAM STRUČAN DA ILI NE

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ostalo: SVE PO DOGOVORU

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

BEHATON PLOČE/KOCKE, TRŠIĆ, ZVORNIK.