Prijevoz putnika

Datum objave

03.03.2017 00:44

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

1

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

1

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prevoz

Travnik

Molimo upišite lokaciju/e na koje Vam je potreban prevoz

Beograd

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

30-03-2017