Krečenje

Datum objave

03.03.2017 01:55

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela, Žuta, Zelena, Ostalo: ,

Imate dodati još neke informacije?

,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

80 - 100 m2,