Asfaltiranje

Datum objave

03.03.2017 07:17

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put, Površinu za parking,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Više od 500 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je