Postavljanje fasade

Datum objave

03.03.2017 07:23

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: proizvodna hala

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Ostalo: visina do 6m

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je