Škola glume

Datum objave

03.03.2017 21:37

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?

10 - 13 godina

Zbog čega želite pohađati časove glume?

Da se pripremim za audiciju,

Koje vještine želite naučiti / poboljšati?

Veći raspon vokala, Razviti posebne akcente, Razviti posebne dijalekte,

Koliko često želite pohađati školu glume?

Po preporuci učitelja

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

90 minuta

Kojim danima želite pohađati školu glume?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu glume?

Između 12 i 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je