Krečenje

Datum objave

04.03.2017 08:25

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

20 - 40 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Žuta,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je