Catering za događaje/evente

Datum objave

04.03.2017 08:59

Za koju vrstu događaja je potreban catering?

Poslovni događaj

Za koji obrok je potreban catering?

Ostalo: ,

Koju vrstu hrane i pića želite?

Ostalo: ,

Koju vrstu kuhinje želite?

Bosanska kuhinja,

Kakvo posluživanje želite?

Švedski sto

Da li će na lokaciji biti dostupna kuhinja?

Ne

Za koliko gostiju je potreban catering?

50 - 70

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana