Postavljanje fasade

Datum objave

04.03.2017 11:51

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na tri etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je