Čuvanje djece

Datum objave

21.10.2016 13:08

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Od 8:30 do 17:30,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Kuhanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju su blizanci, djecak i djevojcica. Bitno mi je da se radi o osobama sa iskustvom u radu sa djecom u toj dobi i preporukama.