Oslikavanje murala

Datum objave

04.03.2017 22:00

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja je vrsta nekretnine u pitanju?

Stambena,

Na kojoj vrsti materijala želite oslikati mural?

Nisam siguran/na,

Molimo opišite mural detaljnije

Orjentalni islamski motivi,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Molimo upišite koja je željena širina i visina murala?

125x5,

Da li vam je potreban dizajn murala?

Da,

Lokacija murala

Čitava prostorija, Unutrašnji zid, Plafon,