Postavljanje parketa

Datum objave

04.03.2017 22:08

Koja vrsta rada Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Postavljanje novog parketa

Ukupan broj prostorija u kojima je potreban rad

2 prostorije

Koja je približna kvadratura prostora u kojem je potreban rad?

Manje od 50 m2

Koja podna obloga je trenutno postavljena?

Beton,

Od kojeg materijala je postojeća podloga ispod vašeg poda?

Estrich

Koju vrstu parketa želite postaviti?

Po preporuci stolara

Dodatne informacije

Ništa od ponuđenog,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je