Izrada umjetnog bidermajera

Datum objave

04.03.2017 23:04

Od čega želite da bude izrađen Vaš bidermajer?

Od materijala za šivenje

Koje boje želite da bude bidermajer?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

30-03-2017

Imate li dodati još neke informacije?

Boja bez, prljavo roza i borda