Instrukcije za Android programiranje

Datum objave

05.03.2017 00:04

Za koji programski jezik su potrebne instrukcije?

C#,

Molimo upišite za koji framework su potrebne instrukcije

ne znam

Kojim danima želite instrukcije?

Subota,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Od 9 -12 h,

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Na koji način želite da imate instrukcije?

Uživo,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je