Zamjena set kvačila

Datum objave

05.03.2017 08:19

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Laguna 2004 1.9d

Šta želite zamijeniti?

Lamela, Korpa, Druk ležaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sve što je potrebno za zamjenu?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Sarajevo