Muzičke usluge na vjenčanju

Datum objave

05.03.2017 11:11

Koliko gostiju / zvanica očekujete?

51 - 100

Koliko dugo želite da traje muzički nastup?

Ostalo:

Koji muzički žanr želite?

Zabavna domaća,

Šta biste željeli da muzičke usluge uključuju?

Pjevača, Pjevačicu, Harmoniku,

Lokacija održavanja vjenčanja

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti ozvučenje?

Ne, potrebno je da izvođač obezbijedi ozvučenje

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je