Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

05.03.2017 14:32

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod, Ostalo: ,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana