Usluga masaže

Datum objave

05.03.2017 18:24

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli, Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je