Izgradnja novog objekta

Datum objave

05.03.2017 18:31

Koju vrstu objekta želite graditi?

Poslovni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Ne postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Dozvola nije potrebna

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

50 - 100 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na jednu etažu

Kada Vam treba odabrana usluga?

03-05-2017