Postavljanje fasade

Datum objave

05.03.2017 18:36

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 5-4-2017,

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 5-4-2017,

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

5 cm,