Šivanje i prepravke odjeće

Datum objave

05.03.2017 18:59

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Molimo upišite konfekcijski broj

52,

Za čiju konfekciju je potrebno šivanje / prepravka

Muška konfekcija,

Vrsta materijala

Ostalo: Koža,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi potreban materijal,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko odjevnih komada je potrebno sašiti/prepraviti?

1,

Koja vrsta odjevnog komada je u pitanju?

Jakna,

Koja vrste usluge Vam je potrebna?

Prepravka,