Majstor za sve

Datum objave

05.03.2017 19:51

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Usluga postpostavljanja konzola za TV na zif,

Vrsta objekta

Kuća

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potrebno je pričvrstiti TV na zid pomoću konzola.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je