Časovi iz MS Excela

Datum objave

05.03.2017 20:39

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno