Sudski tumač

Datum objave

05.03.2017 21:39

Sa kojeg jezika Vam je potreban prijevod?

Njemački

Na koji jezik Vam je potreban prevod?

Engleski

Koju vrstu dokumenta je potrebno prevesti?

Tehnička dokumentacija,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

1

Da li Vam je potrebna ovjera dokumenta?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Dokument potreban 06.03 najkasnije do 10.30