Malterisanje

Datum objave

06.03.2017 08:15

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi,

Koji dio je potrebno malterisati?

Ostalo: RIGIPS,

Koji dio je potrebno malterisati?

Fasada,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Nisam siguran/na,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Manje od 20 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je