Stolarski radovi

Datum objave

06.03.2017 09:17

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Prozori,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno