Zavarivanje (varenje)

Datum objave

06.03.2017 12:04

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Zavarivanje lampe ,

Koji metal/i će biti u upotrebi?

Nisam siguran/na,

Gdje će se radovi odvijati?

Vani

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je