Asfaltiranje

Datum objave

06.03.2017 12:52

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Površinu za parking,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

400 - 500 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je