Pisanje radova

Datum objave

21.10.2016 23:08

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Diplomski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ostalo: Pravo,

Molimo upišite broj stranica rada

80

Molimo upišite temu rada

Korupcija

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je