Čuvanje djece

Datum objave

06.03.2017 14:08

Koliko djece je potrebno čuvati?

4 ili više

Starosna dob djeteta (djece)

0 - 3 mjeseca,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 11 - 14 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Pospremanje kuće / stana,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno