Pravno savjetovanje

Datum objave

06.03.2017 19:05

U vezi čega Vam je potrebno pravno savjetovanje?

Građansko pravo,

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Lp. Molim Vas. Da mi kažete dali imam pravo na besplatno zdravstveno osiguranje kao Civilna žrtva rata od 20% invaliditeta?

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Molim Vas da mi odgovori te na email: amira.music79@gmail.com