Stolarski radovi

Datum objave

06.03.2017 20:37

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana