Škola biciklizma

Datum objave

06.03.2017 22:57

Za koju vrstu biciklizma ste zainteresirani?

Brdski biciklizam,

Imate li prethodnog iskustva?

Srednje iskustvo

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite trenirati?

Subota,

U koje vrijeme želite pohađati školu biciklizma?

Između 12 - 15 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je